szybkieszkolenia
Ostatnie wpisy 01/10/13
Szkolenie Emisja głosu jest przeznaczone dla osób, które w pracy posługują się głosem jako narzędziem pracy ( np. nauczyciele, menedżerowie, wykładowcy, handlowcy, rzecznicy prasowi, dziennikarze, politycy, trenerzy, sprzedawcy, księża)

Statystyki mówią że najwięcej chorób zawodowych zgłaszają nauczyciele, są to choroby związane z aparatem mowy. Niestety studia nie uczą jak używać głos przekazując wiedzę, dlatego fachowcy z wielu dziedzin tracą narzędzie pracy (jakim jest ich własny głos) przekazując ważne informacje.

Zapoznanie z technikami artykulacyjnymi i oddechowymi w celu poprawy jego jakości pracy, niwelacji zmęczenia i uszkodzenia narządu głosu.

Cel szkolenia

Uzyskanie i uzupełnienie wiadomości o tym jak:


- dbać o głos aby unikać przeciążenia

- przygotować się do pracy z głosem

- mówić tak żeby ludzie ich słyszeli ( odpowiednio głośno)

Program szkolenia

- Budowa aparatu głosowego a wydobycie dźwięku
- Prawidłowy oddech
- Rozluźnienie jako podstawa w pracy z głosem
- Rozgrzewka – przygotowanie aparatu mowy
- Ćwiczenia oddechowe
- Ćwiczenia dykcyjne
- Głos a psychologia
Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim (HONOROWANY NA TERENIE UE)

Kliknij tutaj
Autor szybkieszkolenia 11:03 30/10/13 | Komentarze (0)
Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych wyrobów branży spożywczej.
Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o analizie zagrożeń dla jakości zdrowotnej produktu oraz wyznaczaniu krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

KURS MOŻNA RÓWNIEŻ ODBYĆ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU LUB POCZTY – e-learnig
Każdy uczestnik otrzyma: Certyfikat + 1 rok darmowych profesjonalnych porad z zakresu szkolenia
Koszt: 400zł/brutto

Opis szkolenia:
Ustawodawstwo UE i RP w zakresie produkcji spożywczej, harmonizacja polskiego prawa żywnościowego, nowe podejście do systemów zarządzania i wewnętrznej kontroli jakości, historia i zasady systemu HACCP, terminy, definicje, zagrożenia w przemyśle spożywczym, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej HACCP, dokumentacja i weryfikacja systemu HACCP.
Kontakt:
kom. 793 201 118
e-mail: wwwfurtaczpl@op.pl
fax: 32 444 69 51

Harmonogram :http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenia.html?f[szk]=178979&f[inne]=490277&f[status]=10&f[typ_szk]=3

Kliknij tutaj
Autor szybkieszkolenia 12:34 22/10/13 | Komentarze (0)
Zapraszamy do udziału w szkoleniach azbestowych i wysokościowych organizowanych przez naszą firmę na terenie całego kraju.


http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenia.html?&f%5Btyp_szk%5D=3&f%5Bstatus%5D=10&f%5Bins%5D=14341&parts[page]=1&parts[series]=25

Kliknij tutaj
Autor szybkieszkolenia 01:01 16/10/13 | Komentarze (0)
Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Adresowane dla pracowników różnych sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości ,wśród których można wymienić: -budownictwo, -elektroenergetyka, -gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, -telekomunikacja, -telefonia komórkowa. – dekarstwo


Kliknij tutaj
Autor szybkieszkolenia 06:11 11/10/13 | Komentarze (0)
Asbest (altgriech. ἄσβεστος asbestos „unvergänglich“) ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene natürlich vorkommende, faserförmige Silikat-Minerale. Die Faser des Magnesioriebeckits oder Krokydoliths aus der Gruppe der Hornblenden (auchBlauasbest genannt) ist bläulich, die Faser des Chrysotils (Serpentingruppe) ist weiß oder grün. Weitere zum Asbest zählende Minerale sind Grunerit (Amosit, Brauner Asbest), Anthophyllit und Aktinolith.
Chrysotil, auch Weißasbest genannt, fand die technisch weitaus breiteste Anwendung, zum größten Teil als Armierungsfaser in Asbestzement.
Asbest wurde auch „Wunderfaser“ genannt, weil er eine große Festigkeit besitzt, hitze- und säurebeständig ist, hervorragend dämmt und die Asbestfasern zu Garnen versponnen und diese verwebt werden können. Mit diesen Voraussetzungen konnte sich Asbest in der Werftindustrie für die Schifffahrt, in der Wärmedämmung, derBauindustrie, der Autoreifenindustrie und für Textilien im Bereich des Arbeitsschutzesund der Filtration durchsetzen. Aufgrund der inzwischen eindeutig festgestellten Gesundheitsgefahren, die von Asbest ausgehen, ist der Einsatz heute in vielenStaaten verboten, unter anderem in der ganzen Europäischen Union (EU) und derSchweiz (seit 1990). Asbest stellt heute primär ein Entsorgungsproblem dar.

Kliknij tutaj
Autor szybkieszkolenia 12:14 01/10/13 | Komentarze (0)
Online: 0 Login i 26 Goście