inwestycjawkadry.biz
Ostatnie wpisy 01/03/15
ZOSTAŃ SANITARIUSZEM MEDYCZNYM

Adresaci szkolenia

Pracownicy służby zdrowia lub osoby ubiegające się o pracę w służbie zdrowia.
Program szkolenia
Program kursu to 240h, w tym 80h teoretycznych i 160h praktyk .Zajęcia teoretyczne 80 godz.:
Ogólne wiadomości o człowieku.
Pierwsza pomoc.
Profilaktyka zakażeń szpitalnych.
Opieka nad chorym w szpitalu.Zajęcia PRAKTYCZNE 160 godz.:
Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala.
Kurs zgodny z najnowszymi przepisami
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy, winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Cena 820 zł/brutto
(w cenie ujęte wszystko co jest konieczne do ukończenia kursu min. opłaty za: materiały, organizację egzaminu, organizację praktyk )
ZAPISZ SIĘ
Masz pytania dzwoń 570 417 254

Kliknij tutaj
Autor inwestycjawkadry.biz 06:25 24/03/15 | Komentarze (0)
Online: 0 Login i 26 Goście